Het Goede Gesprek!

Tegenwoordig is er een krapte op de arbeidsmarkt. Hoe kun je toch de juiste mensen voor de beschikbare arbeidsplaatsen vinden? Maar misschien minstens net zo belangrijk, hoe kun je een kandidaat langer aan je organisatie binden?

Benader de sollicitatieprocedure vanuit de kandidaat. Beschrijf kort de cultuur van je onderneming. Benoem de belangrijkste waarden en op welke wijze er wordt gewerkt.

Welke kwaliteiten heeft een kandidaat nodig om binnen de functie en organisatie te kunnen functioneren. Onderzoek hoe de kandidaat reageert zodat hij weet wat van hem verwacht kan worden.

Ga het goede gesprek met de kandidaat aan. Maar wat houdt zo’n gesprek in.
– Bespreek elkaars verwachtingen voor nu en de toekomst.
– Bekijk welke rollen iedereen speelt binnen de verwachtingen.
– Stel vast, door regelmatig te evalueren, of de afspraken worden nagekomen of dat er            
   bijgesteld moet worden. En wat er verandert kan worden.
– Maak meetbare doelen.
– Hou de verbinding met elkaar.

Een andere manier van samenwerking kan vanaf moment dat er gesolliciteerd wordt.
Maar ook binnen bestaande teams, kan men gaan werken op basis van:

  • Verwachtingen.
  • Rollen.
  • Meetbare doelen.
  • Evaluatie.

Door onderling meer kwetsbaar te zijn, ontstaat er een nieuwe openheid, wat leidt tot efficiëntie en hiermee is een kans op een conflict kleiner. Men leert elkaar eerder aan te spreken en men blijft weg van “invullen” voor die ander. Men durft door te vragen.

Het goede gesprek vormt een basis voor een nieuwe manier van samenwerken!

  • Deel dit bericht:

Lees ook deze blogs