Wat zijn de tarieven?

Tarieven en bijkomende kosten

Uurtarief
Het honorarium is gebaseerd op een uurtarief van € 165,- per uur (exclusief btw). Dit uurtarief is niet afhankelijk van het behalen van welk resultaat dan ook.

Bijkomende kosten
Naast het uurtarief brengen wij directie en indirecte kosten in rekening. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld de huur van ruimtes, te voeren correspondentie, reiskosten, het schrijven en lezen van documenten en het honorarium van eventuele derden (dit in overleg met u). Als u zich laat bijstaan door een deskundige (bijvoorbeeld een advocaat), dan betaalt u deze kosten zelf.

Verdeling kosten / vaste prijsafspraak

Verdeling van kosten
Het honorarium en de directe en indirecte kosten worden verdeeld in een af te spreken verhouding. Het versturen van afzonderlijke facturen per partij is uiteraard vanzelfsprekend.

Vaste prijsafspraak
In sommige situaties kunnen we een vaste prijsafspraak maken. Er moet dan een duidelijke inschatting gemaakt kunnen worden van de hoeveelheid werk en de bijkomende indirecte kosten. Als de afgesproken tijdsbesteding van de vaste prijsafspraak is verbruikt en u wilt het mediationtraject verder afronden, dan zal het normale uurtarief (€ 165) en de bijkomende directe en indirecte kosten in rekening worden gebracht.

Fast Track / rechtsbijstandverzekering

Fast Track
Als er voor een mediationtraject een budget beschikbaar is, kunnen we ook afspraken maken over wat er voor het beschikbare budget aan werkzaamheden wordt verricht. De afspraken die gemaakt zijn op het moment dat het budget op is, worden op papier gezet en daarmee wordt de mediation beëindigd. Verder praten is uiteraard mogelijk. In dat geval geldt het vaste uurtarief (€ 165) en de vergoeding van de directe en indirecte kosten.

Rechtsbijstandverzekering
In Nederland zijn er rechtsbijstandsverzekeringen die de kosten voor mediation geheel of gedeeltelijk vergoeden. Is dit bij u ook het geval? Bekijk uw polisvoorwaarden goed.

 

Neem contact op