Vinden & Verbinden zorgt voor een vertrouwenspersoon

Waarom een vertrouwenspersoon?

Volgens de Arbowet/ CAO vallen ongewenste omgangsvormen onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Op grond van de Arbowet moet de werkgever beleid maken om dit te voorkomen of te beperken.
Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijke maatregel zijn om ongewenst gedrag aan te pakken en zo een veilige werkomgeving te creƫren.

 

Vertrouwenspersoon en uw beleid zorgen voor een veilige werkomgeving

Voor wie en wat zijn de taken van een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is ervoor de eerste opvang van medewerkers die te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen.
Ongewenste omgangsvormen kunnen betrekking op meldingen of klachten over:
– agressie en geweld
– seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
– pesten
– discriminatie

De vertrouwenspersoon begeleidt de medewerkers naar een mogelijk oplossing, geeft informatie en advies. De medewerker bepaalt uiteindelijk zelf welke stappen hij of zij neemt om de situatie te veranderen.
De vertrouwenspersoon is geen bemiddelaar, is partijdig, en is er voor de medewerker.
Daarnaast heeft de vertrouwenspersoon een preventieve functie: helpen met voorlichting geven, en het opstellen en implementeren van beleid ter voorkoming van ongewenste omgangsvormen.

Taken:

  • Het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastig gevallen en die hulp en advies nodig hebben;
  • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;
  • Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals een klachtenprocedure;
  • Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming;
  • Het doorverwijzen naar andere hulpverleners, bijvoorbeeld een mediator;
  • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag;

Aandachtpunten

  • Afhankelijk van de samenstelling van het personeelsbestand kan een bedrijf kiezen voor meerdere vertrouwenspersonen.
  • Zorg ervoor dat de vertrouwenspersoon het bedrijf goed kent en gemakkelijk toegankelijk is voor medewerkers.
  • Geef de vertrouwenspersoon een eigen kamer die afgesloten kan worden.
  • Naast het aanstellen van een vertrouwenspersoon is het van belang dat een bedrijf een duidelijk beleid wat heeft ongewenst gedrag. Voorkomen is beter dan genezen.