Arbeidsconflict?

Hoe komt een arbeidsconflict tot stand? Kan je er iets aan doen?
Je kan een conflict niet in je eentje hebben…

Je bent namelijk altijd of in zekere zin afhankelijk van die ander. Werknemers vinden het moeilijk om een arbeidsconflict te ervaren. Ik heb geen conflict hoor, hijheeft een conflict.

Hoe kan je een arbeidsconflict definiëren? Meerdere individuen of een individu binnen een organisatie voelt zich niet prettig, men voelt zich benadeelt of ergert zich aan iemand. Dit kan plaatsvinden op vele fronten. Denk eens aan arbeidsinhoud of arbeidsverhoudingen.

Er zijn taakinhoudelijke conflicten en/of sociaal-emotionele conflicten. Taakinhoudelijk kan plaatsvinden als men afhankelijk van elkaar is en als een collega niet of onvoldoende zijn taak uitvoert, en de ander wordt benadeeld. Sociaal-emotionele zit meer op waarden en opvattingen, die verschillen. Men neemt andere dingen waar, dan hoe de ander het beleeft.

Dan komt tevens de vraag om de hoek kijken: Wordt men wel gezien en/of gehoord binnen de organisatie. Ziet de leidinggevende de signalen en kan hij/zij daarop reageren? Voor vele werknemers bestaat er een grote drempel om hun gevoel uit te spreken. Hierbij spelen angst, frustraties ed. een grote rol. Maar blijft de werknemer er te lang mee rond lopen, kan de werknemer zich gaan ziekmelden. Dan is iedereen alleen maar verder van huis.

Vaak is de oorzaak van een arbeidsconflict miscommunicatie. Men is veel te snel geneigd aannames te doen over anderen of denken voor die ander na. Wordt er navraag gedaan? Helaas, vaak niet!!
Ook het zwart-wit denken is niemand vreemd. Maar men is niet meer in staat om in de juiste proporties na te denken. Ruimte verdwijnt en je kan niet meer naar andere oplossingen kijken.

De sleutel naar de oplossing is, het gaat om de belangen die er achter het standpunt zitten en niet om wat goed of fout is. Als de zorgen en behoeften inzichtelijk worden, zijn er oplossingen te vinden. De interactie wordt beter en men gaat elkaar begrijpen.

Ga samen met een mediator het negatieve gevoel ombuigen naar een positieve. Tenslotte is iedereen een radar in het gehele proces. Hoe meer men van elkaar begrijpt, hoe meer oplossingen partijen zelf aangedragen. En oplossingen die door partijen zelf gedragen worden, zijn de meest effectieve oplossingen. Win-Win situatie.

Herkent u dit soort situaties? Voorkom verdere escalaties en ga samen met een mediator aan tafel. Bespreek de verwachtingen naar elkaar uit. Leer een andere communicatietechniek, geen aannames maar vraag door. Vraag wat die ander bedoelt.

Graag helpen wij bij het voorkomen van arbeidsconflicten of als het conflict toch is geëscaleerd, ga op zoek naar de oplossing. Mediation is vinden en verbinden, gun elkaar het beste en kom tot een duurzame oplossing. Als je elkaar beter begrijpt komt het plezier weer terug in het werk en is iedereen bereidt om de nieuwe vorm van communicatie in stand te houden.

  • Deel dit bericht:

Lees ook deze blogs