Het mediation/prediation proces

Het proces van mediation

Het mediationproces bestaat uit een aantal verschillende stappen om tot een gezamenlijke oplossing te komen: het intakegesprek, het mediationgesprek, de onderhandelingsfase en de afrondingsfase. In het proces is aandacht voor zowel de menselijke als zakelijke kant van het conflict. Gemiddeld zijn er drie tot vijf mediationgesprekken nodig.

Intakegesprek
Voordat het mediationtraject start is er een intakegesprek waarin het een ander uitgelegd wordt over mediation. De belangrijkste onderdelen van de dienstverleningsovereenkomst worden toegelicht, de spelregels worden met elkaar doorgesproken en het conflict wordt beschreven.
Na het ondertekenen van de dienstverleningsovereenkomst gaat het mediationproces van start.

Mediationgesprek
In dit gesprek krijgen de partijen afzonderlijk de gelegenheid om het conflict toe te lichten.
Wat is er gebeurd? Hoe is het zo ver gekomen? We proberen alle feiten en omstandigheden boven tafel te krijgen. Na inventarisatie van de belangen en wensen kijken we wat de gespreksonderwerpen gaan worden.

Onderhandelingsfase
De partijen gaan onder mijn begeleiding in overleg over de diverse onderwerpen. We kijken wat voor iedere partij belangrijk is en als het nodig is wordt een expert geraadpleegd. Daarna gaan we op zoek naar een oplossing die door de partijen gezamenlijk gedragen wordt.

Afrondingsfase
Nadat de onderhandelingen zijn afgerond leggen we de gemaakte afspraken schriftelijk vast in de zogenaamde vaststellingsovereenkomst of afsprakenlijst. Op deze manier worden onduidelijkheden over wat precies is afgesproken voorkomen.
Deze vaststellingsovereenkomst of afsprakenlijst wordt door beide partijen ondertekend.

Het proces van prediation

Bij prediation is het proces net iets anders dan bij mediation. Hierbij gaat het om een:

Informatieve bijeenkomst
Vergelijkbaar met het intakegesprek: de randvoorwaarden van het proces worden besproken.

Pre-causus
Dit zijn afzonderlijke gesprekken met de partijen.

Relatie- /inventarisatiefase
In deze fase onderzoeken we de samenwerking / toekomst, en we brengen de reden en het einde van de samenwerking op basis van informed consent in kaart.

Zakelijke fase
Hier maken we afspraken over missie, visie, rollen, communicatiestructuur en wijze van evalueren. De gevolgen voor de privésituatie wordt hier ook in betrokken.

Contractfase
De overeenkomst wordt financieel, fiscaal en juridisch getoetst. Interpretatieverschillen worden besproken en vastgelegd).

Afsluitingsfase
Het proces wordt afgesloten door een gezamenlijk gesprek, waarbij verbinding tussen de partijen centraal staat. Niets staat de samenwerking meer in de weg.

Evaluatiefase
De samenwerkingsafspraken worden geëvalueerd en aangepast en vastgelegd. Evaluatiegesprekken hebben een terugkerend karakter.

Preventie is nooit te laat!