Evaluatieve mediation (adviserend)

Evaluatieve mediation

Bij evaluatieve mediation kan het gaan om:

–  Beëindiging van de samenwerkingsverbanden / onderneming
–  Nalatenschapsmediation

Bij evaluatieve mediation heb ik als mediator ook een adviserende rol over fiscale zaken. Gezien mijn ervaring als belastingadviseur en mijn fiscale kennis kan ik beide partijen hierover adviezen geven. In het mediationproces geef ik duidelijk aan wanneer het om adviezen gaat en wanneer om het mediationproces. Ik zorg voor een duidelijke scheiding tussen het mediationproces en fiscale adviezen.

Evaluerende mediation met fiscaal advies
Twee partijen zijn het eens over de voorwaarden waarop er een firmant kan toetreden. Zowel de toetredende firmant als de zittende firmanten willen ook meer weten over de fiscale gevolgen.
Als mediator maak ik hier als het ware een knip in het proces. Mijn rol als mediator stopt hier en mijn rol als adviseur begint. In die rol vertel ik over de fiscale consequenties. Als deze zijn besproken en afgerond, beëindig ik de adviseursrol en pak ik de mediatorsrol weer op om de laatste stappen te maken voor het afronden van het gehele proces.
Herkent u zo’n situatie?
Denk dan eens aan mediation!