(Conflict)bemiddeling

(Conflict)bemiddeling

Bemiddeling is een informele variant van mediation om conflicten buiten formele procedures om op te lossen. Deze laagdrempelige vorm van mediation kan de partijen over de drempel trekken om met elkaar in gesprek te gaan.
Bij bemiddeling kan ook zonder overeenkomst worden gewerkt. In de meeste gevallen zal er na één of twee gesprekken een oplossing worden gevonden.

Partijen kunnen bij bemiddeling worden bijgestaan door één bemiddelaar, of partijen kunnen elk hun eigen bemiddelaar meenemen.
Als aanvulling op de bemiddeling kunnen partijen ook kiezen om met conflictbemiddeling aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld om beter met elkaar te leren communiceren of elkaars persoonlijke eigenschappen en omgangsvormen te leren kennen.

Buurtbemiddeling
Een buurman ervaart geluidsoverlast door harde muziek van een van zijn buren. Met onderlinge gesprekken zijn ze er niet uitgekomen. Helaas vermindert de overlast niet.
Een bemiddelaar wordt om hulp gevraagd. De bemiddelaar spreekt met de partijen afzonderlijk, om daarna met beide partijen te overleggen. De oplossing wordt gevonden in een beperkte tijd per dag dat de muziek hard aan mag. De buur die voor de overlast zorgt, begrijpt dat de onregelmatigheid van zijn gedrag en de duur voor de ander niet handig is. Om elkaar tegemoet te komen is voor deze oplossing gekozen.
Beide partijen zijn er blij mee.
Herkent u zo’n situatie?
Denk dan eens aan bemiddeling!