Andere conflicten

Andere conflicten

Bij andere conflicten kan het onder andere gaan om:

– Nalatenschapsmediation
– Betalingsproblemen
– Huurgeschillen
– Buurtconflicten
– Vergunningen

Nalatenschapsmediation
Beide ouders zijn overleden. Er zijn drie kinderen die de nalatenschap moeten gaan verdelen. Er is een testament,  een woning die een van de kinderen graag wil kopen en, een aantal bankrekeningen. Daarnaast is er een grote vordering bij een van de kinderen, ontstaan door de overname van het familiebedrijf.
De meningsverschillen gaan onder andere over de hoogte van vordering op het kind met de onderneming In het verleden is dit kind meerderen keren financieel geholpen door de ouders, waar niets over is vastgelegd. Verder is de waarde van het ouderlijk huis ondanks taxaties een twistpunt.
Herkent u zo’n situatie?
Denk dan eens aan mediation!